De Klompenhoeve biedt 2 verschillende woonvormen aan

Wonen bij de Klompenhoeve
Wonen Werken bij Klompenhoeve
Wonen bij Klompenhoeve

Woonboerderij Klompenhoeve

Op woonboerderij De Klompenhoeve is 24 uur begeleiding aanwezig. Deze woonvoorziening bestaat uit 2 stolpen met appartementen. De cliënten voeren met hulp van de begeleiders hun eigen huishouding. Iedere cliënt heeft een eigen cliëntbegeleider. Deze stelt samen met de cliënt een ondersteuningsplan op waarin staat waarbij de cliënt ondersteund wordt en op welke manier. Cliënten met 24-uurs begeleiding hebben een verblijfsindicatie en vallen binnen de eigen bijdrageregeling A.W.B.Z.

Woonproject Mosselaan

In het dorp Egmond aan den Hoef wonen cliënten in een eigen appartement waar zij met ondersteuning zelfstandig wonen. Afhankelijk van indicatie en begeleidingsbehoefte krijgen zij ondersteuning in hun eigen thuissituatie. Met hun cliëntbegeleider stellen zij een ondersteuningsplan op. Naast directe begeleidingsuren thuis kunnen de cliënten een beroep doen op de begeleiders van het steunpunt. Het steunpunt is in hetzelfde woonblokgevestigd als de appartementen van de cliënten. Hier kunnen zij dagelijks terecht met hun vragen en problemen of gewoon voor de gezelligheid. Een vrijwilliger geeft er bv ook computerles.

Wonen Verstandelijk Gehandicapt Klompenhoeve
Wonen Handicap Verstandelijk Beperkt