Helpt u het paardrijden door te laten gaan bij Zorgboerderij De Klompenhoeve?!

 Bij Zorgboerderij De Klompenhoeve in Egmond aan den Hoef vinden per week ruim 100 deelnemers met een verstandelijke beperking zinvolle dagbesteding. Dankzij een divers aanbod van activiteiten kunnen we alle deelnemers iets passends bieden, ongeacht hun beperking. Toch zijn de meest geliefde vormen van dagbesteding de activiteiten met paarden; het verzorgen van de dieren en het paardrijden. Zorgboerderij De Klompenhoeve wil deze activiteiten graag uitbreiden zodat er meer en vaker kan worden meegedaan hieraan. Om dit mogelijk te maken is een overkapping voor de rijbak noodzakelijk.

Over Stichting Esdégé-Reigersdaal

Stichting Esdégé Reigersdaal, waarvan Zorgboerderij De Klompenhoeve onderdeel is, ondersteunt mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking en mensen met een niet aangeboren hersenletsel in de regio Noord-Holland Noord. De activiteiten bestaan uit het adviseren, behandelen en geven van uiteenlopende vormen van ondersteuning. Esdégé Reigersdaal biedt zorg en ondersteuning afgestemd op de behoeften van de individuele cliënt. Zeggenschap van de cliënt over het eigen leven staat centraal. Zorgboerderij De Klompenhoeve is een voorbeeld van hoe aan die visie op bevlogen wijze invulling gegeven wordt.

Noodzaak overdekte rijbak

De Klompenhoeve heeft een rijbak die niet overdekt is. Dit geeft problemen na hevige regenval omdat het zand te nat wordt om in te rijden en het paardrijden daarom niet door kan gaan. Bovendien worden de werkzaamheden in de rijbak onwerkbaar waardoor ook veel andere paardenactiviteiten binnen de dagbesteding eveneens geen doorgang kunnen vinden. Dit is vaak een grote teleurstelling voor cliënten van de zorgboerderij.

Een overkapping van de rijbak brengt vele voordelen met zich mee:

Minder last van weersomstandigheden

 

Beschermd tegen extreme hitte

Geen last meer van neerslag en harde wind

Vergroten veiligheid

 

Minder negatieve invloed van luidruchtige externe factoren dankzij afgesloten rijbak. De paarden schrikken minder en onze ruiters kunnen zich beter focussen
Meer continuïteit in aanbod

 

Bovenstaande factoren zorgen dat de activiteiten altijd kunnen doorgaan.
Meer plezier Meer continuïteit in de lessen betekent betere ontwikkeling van de ruiter die zichtbare groei in het rijden en omgang met het paard laat zien. Het zelfvertrouwen en het plezier nemen toe!
Uitbreiden aanbodDankzij de overkapte rijbak kunnen er gedurende het jaar, ongeacht het seizoen, altijd lessen en activiteiten gehouden worden. Dat betekent dat de groep deelnemers uitgebreid kan worden.

Momenteel kunnen 30-35 deelnemers meedoen aan de activiteiten met paarden. Dit aantal kunnen we vergroten naar 50 deelnemers.

Kosten

De totale kosten voor het overkappen van de rijbak zijn geraamd op  €158.850,- Om dit mooie project door te kunnen laten gaan, is het nodig dat een deel van het geld dmv fondsen en sponsoren word opgehaald. We hopen ook dat u een bijdrage levert aan dit project. Alle kleine bee(s)tjes helpen.

Wanneer u nog vragen heeft beantwoorden wij deze graag voor u. Neemt u gerust contact op met Marjolijn Floris via Marjolijn.floris@klompenhoeve.st-er.nl of telefonisch via 06-30 68 08 98.

Naamvermelding

Als u besluit te doneren voor onze actie dan zullen we uw naam op onze website vermelden.
Mocht u dit liever niet willen meld dit dan aan ons. Marjolijn.floris@klompenhoeve.st-er.nl