Zorgboederij De Klompenhoeve

Werken Verstandelijke Handicap Klompenhoeve
Werken Verstandelijk Gehandicapt Klompenhoeve Gras Hooi

Is een biologisch-dynamisch landbouwbedrijf met hieraan verbonden een activiteitencentrum (de Dagboerderij). De boerderij kent verschillende werkgebieden:

  • De geitenhouderij
  • De paardenhouderij
  • Zuivelbereiding
  • De tuinbouw

Daarnaast worden er verschillende ambachtelijke, vormende en creatieve activiteiten gehouden. Het werken op de boerderij vindt op verschillende niveaus plaats, afhankelijk van de indicatie van de cliënt. In de productiesfeer met een W.S.W.-indicatie (Wet Sociale Werkvoorziening). En in de activiteitensfeer met een A.W.B.Z.-indicatie (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten).

Werken Verstandelijke Handicap Klompenhoeve Trekker